FOR A BIOLOGY OF IMAGE. CGAC. 22 OCT 2021 – 23 ENE 2022.

 

https://cgac.xunta.gal/gl/exposicions/clara-carvajal-por-unha-bioloxia-da-imaxe

“FOR A BIOLOGY OF IMAGE”

Clara Carvajal. Curated by Zara Fernández de Moya.

Centro Gallego de Arte contemporánea.

22 OCT 2021 – 23 JAN 2022